Home

DE HELPDESK WAAR U MET AL UW VRAGEN OVER ZINKASSEN TERECHT KUNT. 

Als gevolg van de voormalige zinkindustrie in de regio is er een bodemverontreiniging met zware metalen ontstaan in en rondom de Kempen. Zie Historie zinkindustrie. Het gaat hierbij om een zogenaamd diffuus geval van bodemverontreiniging met zware metalen en plaatselijk zijn zinkassen toegepast op wegen en erven van particulieren en bedrijven. Vanaf ongeveer 2000 tot en met 2015 heeft Actief Bodembeheer de Kempen (ABdK) zich sterk gemaakt om de nadelige effecten hiervan aan te pakken daar waar het particulieren betrof en gemeenten. ABdK is klaar maar nog niet alle zinkassen of met dit diffuse geval samenhangende verontreinigingen zijn verwijderd. Zowel hogere overheden als ook gemeenten, particulieren en bedrijven kunnen in de toekomst nog te maken krijgen met de gevolgen daarvan. Dat kan zijn bijvoorbeeld bij koop/verkoop, een uitbreiding van een bedrijf, bestemmingswijzigingen, bouw van een woning of bij reconstructies van wegen en de aanleg van kabels en leidingen.

De specialisten van de Zinkassen Helpdesk kunnen u door de jarenlange ervaring met de aanpak van ABdK helpen om tot een passende oplossing te komen. 

Het advies van de Helpdesk hoeft niet alleen zinkassen of zware metalen te betreffen en kan klein zijn, omdat u bijvoorbeeld alleen een eenvoudige vraag heeft over een bepaalde situatie. Het kan echter ook veel meer zijn, bijvoorbeeld het organiseren van het volledige traject van bodemonderzoek tot en met het uitvoeren van de sanering. Voor een enkele vraag tot het volledig traject kunt u bij ons terecht.