Wat doen we?

DE HELPDESK WAAR U MET AL UW VRAGEN OVER ZINKASSEN TERECHT KUNT. 

We kunnen u van advies voorzien voor alle aspecten die komen kijken bij en rondom bodemverontreiniging en -sanering. Naast ons specialisme met betrekking tot zinkassen en zware metalen (zink, koper, lood, cadmium, arseen), bent u bij ons ook voor andersoortige verontreinigingen zoals asbest, minerale oliecomponenten of PAK aan het goede adres. Ons advies kan klein zijn, omdat u bijvoorbeeld alleen een eenvoudige vraag heeft over een bepaalde situatie. Het kan echter ook veel meer zijn, bijvoorbeeld het organiseren van het volledige traject van bodemonderzoek tot en met het uitvoeren van de sanering. Voor een enkele vraag tot het volledig traject kunt u bij ons terecht.

Overnemen van de gehele sanering. Als u de gehele sanering uit handen wilt geven en op basis van één bedrag de sanering wilt laten uitvoeren (inclusief advies- en aannemerskosten), dan kunnen we ook dat verzorgen. We spreken dan van afkoop. Een dergelijke constructie kan u in 1 keer ontzorgen door de garantie op een gesaneerde locatie.