Wie zijn wij?

DE HELPDESK WAAR U MET AL UW VRAGEN OVER ZINKASSEN TERECHT KUNT. 

3 onafhankelijke adviseurs met ieder meer dan 10 jaar ervaring op het gebied van bodemonderzoek en –sanering van zinkassen en de daaraan gerelateerde bodemverontreiniging in de Kempen (Brabant en Limburg). 

De ervaring omvat:

  •  de ontstaansgeschiedenis en de verspreiding over de regio (plaats van voorkomen); 
  •  het herkennen van zinkassen (en niet-zinkassen) in het veld, de fysische en chemische samenstelling, het (uitloog)gedrag e.d.;
  •  het doen van bodemonderzoek, de bodemsanering en de verwerking van vrijkomend materiaal op basis van alle beschikbare technieken;
  •  het verzorgen van alle vergunningen/meldingen binnen de benodigde procedures. 

Door de opgedane ervaringen kennen wij alle partijen (adviesbureaus, laboratoria, aannemers, grondverwerkers, maar ook archeologen, ecologen, taxateurs, makelaars en notarissen) die verstand van zaken hebben, de juiste certificering hebben en die tegen redelijke tarieven werken. Naast de genoemde partijen zijn er goede contacten met de provincie Noord-Brabant en Limburg, de omgevingsdiensten en de gemeenten, en is veel beleidskennis in huis zodat een soepele en snelle voortgang van procedures bereikt wordt.