Wie zijn wij?

DE HELPDESK WAAR U MET AL UW VRAGEN OVER ZINKASSEN TERECHT KUNT. 

Wonend in Eindhoven

Telefoonnummer: 06-50480529

 

Specialisaties:

  • Uitvoering en begeleiding bij bodemonderzoek en -sanering
  • Bodembeheerplannen, bodemkwaliteitskaarten en Bodemnota's
  • Bodembeleid
  • Contractvorming